Huỳnh Tuyết Mai

Chúng tôi đã hợp tác với Dalatmilk nhiều năm nay. Tôi nhận thấy rằng sản phẩm của Dalatmilk có sự cải tiến hết sức rõ rệt qua từng năm. Theo cá nhân tôi, Dalatmilk là sản phẩm khá tốt trên thị trường hiện nay. Mặc dù thị phần của Dalatmilk so với các hãng khác có thấp hơn. Tuy nhiên, Dalatmilk đã chọn cho mình một thị trường riêng.

Chúc Dalatmilk thành công và phát triển!

TAGS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.