Lâm Hoài Thương

“Mình thì thích sữa tươi thanh trùng của Dalatmilk  vì mùi thơm, béo và ngon. Mình vẫn luôn ưu tiên sử dụng sữa của Dalatmilk hơn, chỉ trừ khi cửa hàng mình hay mua hết thì mình mới dùng tạm các hãng khác.”

TAGS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.